08-05-2017 Persbericht aanstelling interim bestuurder - Insula Dei Huize Kohlmann
Logo Insula Dei Huize Kohlmann
Icoon telefoon 026 369 79 89
Lettervergroter
Facebook

Home > Nieuws > 08-05-2017 Persbericht aanstelling interim bestuurder

08-05-2017 Persbericht aanstelling interim bestuurder

Interim bestuurder voor Insula Dei Huize Kohlmann

Karel Verweij (61) is door de Raad van Toezicht (RvT) van Insula Dei Huize Kohlmann in Arnhem aangesteld als interim bestuurder. Met het aantrekken van Karel Verweij heeft de RvT een zeer ervaren zorgbestuurder in huis gehaald. In de afgelopen decennia heeft hij vele kleine tot zeer grote zorginstellingen met succes geleid.

Vorige week heeft Verweij kennis gemaakt met de Cliëntenraad en de Ondernemingsraad van Insula Dei Huize Kohlmann. Beide raden hebben positief gereageerd op de aanstelling. Verweij begint op maandag 8 mei met zijn werkzaamheden. Een van de belangrijkste opdrachten voor de komende maanden is de organisatie zodanig op orde te krijgen dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg kan besluiten om het verscherpte toezicht op te heffen.

Het besluit van de Raad van Toezicht van 30 maart jongstleden om de zittende bestuurder Barbara Versteegen op non-actief te stellen is inmiddels definitief geworden.

Locatie Insula Dei
Velperweg 139
6824 HK Arnhem
Stuur een bericht naar Insula Dei

Locatie Huize Kohlmann
Beekstraat 40
6811 DW Arnhem
Stuur een bericht naar Huize Kohlmann

Insula Dei Huize Kohlmann is lid van ActiZ, organisatie van zorgondernemers.

Actiz organisatie van zorgondernemers logo Gastvrijheidszorg met 4 sterren