Logo Insula Dei Huize Kohlmann
Icoon telefoon 026 369 79 89
Lettervergroter
Facebook

Home > Diensten > Pastorale zorg en levensvragen

Pastorale zorg en levensvragen

kapel Insula Dei (met rozenkrans)Hebt u behoefte aan geestelijke ondersteuning? Een persoonlijk gesprek of een levensbeschouwelijke gespreksgroep? Insula Dei Huize Kohlmann heeft een zeer divers aanbod van pastorale zorg, met gesprekken, vieringen en lezingen. Een rooms-katholieke priester en een pastoraal werker zijn verbonden aan onze organisatie. Maar u kunt natuurlijk ook gesprekken voeren vanuit een andere dan de rooms-katholieke geloofsovertuiging. Spiritualiteit neemt bij ons een belangrijke plaats in. Het gaat daarbij niet om religieuze regels, maar om ‘de Geest in ieder mens’, om ruimte voor zingeving. Niet voor niets is een van onze kernwaarden Ik draag bij aan de spiritualiteit in ons huis. Ondanks onze oorspronkelijk christelijke signatuur voelen mensen van alle geloven en levensbeschouwingen zich bij ons thuis. Bij het verlenen van pastorale zorg ligt de nadruk op de overeenkomsten en niet de verschillen tussen de cliënten. De authenticiteit van ieder mens staat voorop.


De Levensvraagbaak

contact, aandachtInsula Dei Huize Kohlmann is aangesloten bij het netwerk levensvragen Arnhem, een verzameling organisaties rondom het thema levensvragen en zingeving. Ieder mens heeft levensvragen als Wat is de zin van mijn leven? Doe ik er nog wel toe? Deze vragen raken de kern van iemands zijn. Aandacht hiervoor kan steun en troost geven, ook bij verlies of ziekte. De levensvraagbaak biedt deze aandacht. Hoe? De aangesloten organisaties organiseren bijeenkomsten, huisbezoeken en activiteiten als levensboeken maken. Bij Insula Dei Huize Kohlmann werken vrijwilligers die geschoold zijn in het omgaan met levensvragen. Ook zijn er gespreksgroepen onder begeleiding.

 

Locatie Insula Dei
Velperweg 139
6824 HK Arnhem
Stuur een bericht naar Insula Dei

Locatie Huize Kohlmann
Beekstraat 40
6811 DW Arnhem
Stuur een bericht naar Huize Kohlmann

Insula Dei Huize Kohlmann is lid van ActiZ, organisatie van zorgondernemers en heeft het Perspekt gouden keurmerk in de zorg.

Actiz organisatie van zorgondernemers logo Perspekt keurmerk in de zorg goud