SUMMERSCHOOL “Natuur, Mens en Leefomgeving” - Insula Dei Huize Kohlmann
Logo Insula Dei Huize Kohlmann
Icoon telefoon 026 369 79 89
Lettervergroter
Facebook

Home > Nieuws > SUMMERSCHOOL “Natuur, Mens en Leefomgeving”

SUMMERSCHOOL “Natuur, Mens en Leefomgeving”

Het volgende collegeblok, met het karakter van een  SUMMERSCHOOL zal worden gehouden op 1 en 8 augustus met als onderwerp  “Natuur, Mens en Leefomgeving”. Het college wordt op 1 Augustus verzorgd door de heer Gerard Herbers (75), parkgids en centrale figuur in het Bezoekerscentrum Sonsbeek wat deze avond specifiek aan de orde zal komen. 
De docent op 8 augustus is de heer Jeroen Glissenaar, vaak aangeduid als “de boswachter van Sonsbeek”, maar zijn taak en verantwoordelijkheid strekt zich uit over het geheel van het “Groene Arnhem”, dat in 2008 werd uitgeroepen tot groenste stad van Nederland en in 2009 zelfs van Europa. Onze docent stelt zich voor om ons een “virtuele wandeling” aan te bieden aan de hand van veel fotomateriaal en dit toe te lichten vanuit de nieuwe inzichten met betrekking tot de interactie tussen Natuur, Samenleving en Openbare Ruimte.Onderwerpen als : vormen van natuurbeleving, bos als super-organisme en de inrichting van publieksruimte voor sociale activiteiten, komen aan de orde. Het anekdotische zal niet gespaard worden, want de spreker kan daar smakelijk over vertellen.

Kortom we kijken uit naar een boeiend college waar de heren enthousiast over vertellen.      
 Sonsbeek

Locatie Insula Dei
Velperweg 139
6824 HK Arnhem
Stuur een bericht naar Insula Dei

Locatie Huize Kohlmann
Beekstraat 40
6811 DW Arnhem
Stuur een bericht naar Huize Kohlmann

Insula Dei Huize Kohlmann is lid van ActiZ, organisatie van zorgondernemers.

Actiz organisatie van zorgondernemers logo Gastvrijheidszorg met 4 sterren