DrieGasthuizenGroep en Insula Dei Huize Kohlmann tekenen intentieovereenkomst voor aansluiting - Insula Dei Huize Kohlmann
Logo Insula Dei Huize Kohlmann
Icoon telefoon 026 369 79 89
Lettervergroter
Facebook
headerfoto met senior

Home > Nieuws > DrieGasthuizenGroep en Insula Dei Huize Kohlmann tekenen intentieovereenkomst voor aansluiting

DrieGasthuizenGroep en Insula Dei Huize Kohlmann tekenen intentieovereenkomst voor aansluiting

In de afgelopen maanden hebben de bestuurders van stichting DrieGasthuizenGroep (DGG) en stichting Insula Dei Huize Kohlmann (IDHK) onderzocht of IDHK aan kan sluiten bij DGG. Op basis van de informatie uit de oriëntatiefase is op dinsdag 15 september jl. een intentieovereenkomst getekend om het proces in gang te zetten om Insula Dei Huize Kohlmann medio 2021 aan te sluiten bij DrieGasthuizenGroep.

Krachten bundelen

In de komende jaren wordt de uitdaging in de VVT-sector groter door de toename van het aantal ouderen, meer complexe zorg, minder personeel en hogere kosten. DGG en IDHK willen goede zorg en voorwaarden voor kwaliteit van leven blijven bieden in de regio Arnhem. En een aantrekkelijke werkgever zijn. Aansluiting van beide organisaties is een strategische keuze.

Eigen identiteit en gezamenlijke historie

Voor DGG en IDHK staan de continuïteit en kwaliteit van de zorg- en dienstverlening voor cliënten voorop. Beide organisaties hebben een unieke identiteit en een lange, gezamenlijke, historie in Arnhem-Noord. Uitgangspunt voor de toekomstplannen is dat de unieke eigen identiteit van DrieGasthuizenGroep en Insula Dei Huize Kohlmann behouden blijft.

Intentieovereenkomst

Cliënten, medewerkers en stakeholders zijn geïnformeerd. De ondertekende intentieovereenkomst is de start van het proces om de aansluiting te realiseren. De belangen en adviezen van alle interne en externe stakeholders worden meegenomen in het proces.

Als wij meer informatie hebben over deze ontwikkeling, hoort u dat van ons.

Met vriendelijke groet,

Karin Reesing                   Yolanda de Jong              Bart Magielse
Bestuurder DGG               Bestuurder IDHK             Bestuurder a.i. IDHK             

Locatie Insula Dei
Velperweg 139
6824 HK Arnhem
Stuur een bericht naar Insula Dei

Locatie Huize Kohlmann
Beekstraat 40
6811 DW Arnhem
Stuur een bericht naar Huize Kohlmann

Insula Dei Huize Kohlmann is lid van ActiZ, organisatie van zorgondernemers.

Actiz organisatie van zorgondernemers logo Gastvrijheidszorg met 4 sterren