Is er al sprake van verbetering in de ouderenzorg? Kijk naar MAX - Insula Dei Huize Kohlmann
Logo Insula Dei Huize Kohlmann
Icoon telefoon 026 369 79 89
Lettervergroter
Facebook

Home > Nieuws > Is er al sprake van verbetering in de ouderenzorg? Kijk naar MAX

Is er al sprake van verbetering in de ouderenzorg? Kijk naar MAX

Vanavond (25-02) om 17.10 in Tijd voor MAX vertelt een stagiaire over haar maatschappelijke dienstverlening bij Insula Dei en haar ervaringen over werken in de ouderenzorg.

Twee jaar geleden besloot het kabinet 180 miljoen euro uit te trekken voor de realisatie van het manifest Waardig ouder worden. In dit manifest zijn een aantal punten opgenomen die ervoor moeten zorgen dat ouderen een betere kwaliteit van leven krijgen en hun leven minder snel als voltooid zien. De maatschappelijk stage was hier onderdeel van.
Is er al sprake van verbetering in de ouderenzorg?

Locatie Insula Dei
Velperweg 139
6824 HK Arnhem
Stuur een bericht naar Insula Dei

Locatie Huize Kohlmann
Beekstraat 40
6811 DW Arnhem
Stuur een bericht naar Huize Kohlmann

Insula Dei Huize Kohlmann is lid van ActiZ, organisatie van zorgondernemers.

Actiz organisatie van zorgondernemers logo Gastvrijheidszorg met 4 sterren