Reserveer uw bezoek - Insula Dei Huize Kohlmann
Logo Insula Dei Huize Kohlmann
Icoon telefoon 026 369 79 89
Lettervergroter
Facebook

Home > Reserveer uw bezoek

Reserveer uw bezoek

Wij zijn blij u te berichten dat wij – mede op basis van het bijgestelde overheidsbeleid – gefaseerd en voorzichtig het bezoek in Insula Dei Huize Kohlmann weer kunnen toestaan.
Minister de Jonge heeft aangegeven dat vanaf 25 mei bezoek mogelijk wordt mits voldaan wordt aan de voorwaarden die gesteld worden in de handreiking bezoekbeleid verpleeghuizen. Organisaties hebben tot 15 juni de tijd om voorzichtig te starten met het toelaten van één bezoeker per cliënt.
Hiertoe hebben wij in nauw overleg met de Cliëntenraad, de Ondernemingsraad, de Verpleegkundige en Verzorgende adviesraad, de specialisten ouderengeneeskunde en het management een aantal voorwaarden opgesteld. Deze zijn bekend bij bewoners en 1e contactpersonen.

Op 28 Mei zijn cliënten en 1e contactpersonen op de hoogte gebracht van de versoepeling van de bezoekregeling die op 2 juni ingaat. 

Vanaf die datum is bezoek mogelijk van 1 vaste bezoeker per week, deze bezoeker is door de cliënt aangewezen. De regeling geldt vooralsnog tot 15 juli, maar we kijken in deze periode wel of we tussentijds over kunnen gaan tot verdere versoepeling, uiteraard binnen de gestelde kaders.

Omdat we het plein voor de hoofdingang van Insula Dei openstellen voor het naar buiten gaan van cliënten,  kan bezoek zich bij de receptie melden via de achteringang. Huize Kohlmann is via de hoofdingang toegankelijk.

Spontaan bezoek is dus nog niet mogelijk, wel kunt u op beide locaties attenties afgeven voor cliënten, gelabeld met de naam van de cliënt.

Bent u de vaste bezoeker en wilt u een bezoek plannen? Dat kan alleen in de online agenda voor beide locaties. Klik op onderstaande link.

BOEK UW BEZOEK
BIJ INSULA DEI

BOEK UW BEZOEK BIJ HUIZE KOHLMANN

Locatie Insula Dei
Velperweg 139
6824 HK Arnhem
Stuur een bericht naar Insula Dei

Locatie Huize Kohlmann
Beekstraat 40
6811 DW Arnhem
Stuur een bericht naar Huize Kohlmann

Insula Dei Huize Kohlmann is lid van ActiZ, organisatie van zorgondernemers.

Actiz organisatie van zorgondernemers logo Gastvrijheidszorg met 4 sterren