Begeleidingsarrangementen - Insula Dei Huize Kohlmann
Logo Insula Dei Huize Kohlmann
Icoon telefoon 026 369 79 89
Lettervergroter
Facebook

Home > Zorg > Begeleidingsarrangementen

Begeleidingsarrangementen

Dit zijn arrangementen die u en uw mantelzorger kunnen ondersteunen in uw dagelijks leven. U kunt ze per dag of dagdeel inkopen, en zelfs per uur.

aandacht, contact
Individuele begeleiding bij geheugenproblemen

U bent soms vergeetachtig en hebt veel hulp nodig bij de persoonlijke verzorging. Thuis bent u nog mobiel, maar buiten moet er iemand met u mee. U kunt uw eigen leven niet meer goed organiseren. U vindt het lastig om uw sociale contacten te onderhouden. Wij ondersteunen u in het organiseren van uw leven en in het behouden van uw zelfredzaamheid.

Groepsbegeleiding dagarrangement
U woont zelfstandig, maar hebt moeite met het vinden van een zinvolle dagbesteding. Hebt u behoefte aan sociale contacten, gezelligheid, activiteiten en ‘hersengymnastiek’? Dan kunt u deelnemen aan ons dagarrangement in een huiselijke omgeving, gericht op het versterken van uw eigen mogelijkheden. Ook ideaal om uw echtgen(o)ot(e) of mantelzorger eventjes te ‘ontlasten’.

Groepsbegeleiding flexibel arrangement
Het is ook mogelijk om incidenteel, voor één of enkele uren, van het groepsbegeleiding dagarrangement gebruik te maken. Bijvoorbeeld als uw partner of mantelzorger even iets anders te doen heeft.

Zorg privaat
Aanvullend op uw indicatie via Wlz of zorgverzekeraar kunt u ook een privaat zorgarrangement met ons samenstellen. De prijs is afhankelijk van uw wensen.
De prijzen voor de verschillende begeleidingsarrangementen kunt u vinden in deze prijslijst.


Indicatie voor zorg en begeleiding

Als u een indicatie hebt voor bepaalde zorg of begeleiding, dan hoeft u deze niet helemaal zelf te betalen. De zorg wordt gefinancierd vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz, opvolger van de Awbz), de zorgverzekering of de Wmo. U betaalt wel een eigen bijdrage wanneer u zorg in natura ontvangt. De woonzorgconsulenten van Insula Dei Huize Kohlmann geven u hierover graag meer informatie en kunnen u helpen bij het aanvragen van een indicatie.
Download hier de brochures voor alle arrangementen:

Locatie Insula Dei
Velperweg 139
6824 HK Arnhem
Stuur een bericht naar Insula Dei

Locatie Huize Kohlmann
Beekstraat 40
6811 DW Arnhem
Stuur een bericht naar Huize Kohlmann

Insula Dei Huize Kohlmann is lid van ActiZ, organisatie van zorgondernemers.

Actiz organisatie van zorgondernemers logo Gastvrijheidszorg met 4 sterren