Vrienden van Insula Dei en Huize Kohlmann - Insula Dei Huize Kohlmann
026 369 79 89
  • A
  • A
  • Lettervergroter

Home > Over ons > Vrienden van Insula Dei en Huize Kohlmann

Vrienden van Insula Dei en Huize Kohlmann

Stichting Vrienden van Insula Dei en Huize Kohlmann

De Stichting Vrienden van Insula Dei en Huize Kohlmann ondersteunt met schenkingen initiatieven, die het welzijn en welbevinden van de bewoners ten goede komen.
Het benodigde geld is afkomstig van giften van bewoners, familie en alle anderen die een bijdrage willen leveren. De Stichting zorgt ervoor dat dit geld besteedt wordt aan extra’s buiten de normale zorg om. Bijvoorbeeld de aanschaf van een bank in het park, een piano, een kerststal, iPads en iPad-trainingen of een activiteit voor alle bewoners: kostbare extra’s die het leven in beide woonzorgcentra veraangenamen. Er wordt met beide woonzorgcentra overlegd waar behoefte aan is.

Het bestuur van de Stichting ziet er als volgt uit:

Dhr. mr. A.W.O. Walter Jansen, voorzitter;
Mw. mr. P. Petra Fluri, secretaris;
Mw. ing. T.M. Tineke Prummel – Bekius, penningmeester.

ANBI-status
Stichting Vrienden van Insula Dei en Huize Kohlmann is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling), evenals Insula Dei en Huize Kohlmann zelf, zie ANBI-status.
De Stichting is onafhankelijk en heeft ten doel het bevorderen van het welzijn van de bewoners van Insula Dei en Huize Kohlmann. Zij maakt dit mogelijk door het bieden van financiële middelen voor goederen en activiteiten, die buiten de normale zorg vallen.
Wie zich verbonden voelt met de bewoners kan de Stichting steunen met een gift.
Het bestuur van de stichting ontvangt geen beloning. Giften zijn onder voorwaarden aftrekbaar van de belasting. Informatie hierover vindt u bij de Belastingdienst.
Elke gift, groot of klein, is zeer welkom. Ieder steentje draagt bij aan het welzijn van alle cliënten!

Gegevens

Stichting Vrienden van Insula Dei en Huize Kohlmann
Postbus 9011, 6800 DN Arnhem

IBAN NL73FVLB0226649970
RSIN-nummer 8156.91.002
Fiscaal nummer 819241453-L01

Financieel verslag VIDHK 2016

Jaarverslag VIDHK 2016

Menu