Cliëntenraad - Insula Dei Huize Kohlmann
Logo Insula Dei Huize Kohlmann
Icoon telefoon 026 369 79 89
Lettervergroter
Facebook
headerfoto met senior

Home > Over ons > Cliëntenraad

Cliëntenraad

Insula Dei Huize Kohlmann heeft een centrale cliëntenraad. De raad bewaakt het welzijn van cliënten en de goede leefsfeer door zaken aan te kaarten als dat nodig is.
De cliëntenraad is aangesloten bij de Landelijke Organisatie voor Cliëntenraden (LOC).

Wat doet de cliëntenraad?

De cliëntenraad vertegenwoordigt de cliënten en behartigt hun belangen, binnen de kaders van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz). Er zijn drie werkcommissies (Zorg, Facilitair en Levensloop en zingeving), die rechtstreeks overleg hebben met de verantwoordelijk managers.
Maandelijks overlegt de cliëntenraad met de bestuurder, en jaarlijks met de ondernemingsraad en met de Raad van Toezicht. Tweemaal per jaar wordt er een goed bezochte algemene ledenvergadering gehouden. Communicatie met de achterban verloopt mondeling, via prikborden en beeldschermen en het huisblad van Insula Dei Huize Kohlmann, het Carillon.
De cliëntenraad telt zes leden plus een adviseur medezeggenschap. Waarnemend voorzitters zijn mw. R. Peeters en mw. A.M. Hoefsloot-van Loon.

Het JAARPLAN 2020 van de cliëntenraad kunt u HIER binnenkort downloaden.

Locatie Insula Dei
Velperweg 139
6824 HK Arnhem
Stuur een bericht naar Insula Dei

Locatie Huize Kohlmann
Beekstraat 40
6811 DW Arnhem
Stuur een bericht naar Huize Kohlmann

Insula Dei Huize Kohlmann is lid van ActiZ, organisatie van zorgondernemers.

Actiz organisatie van zorgondernemers logo Gastvrijheidszorg met 4 sterren