Thuiszorg - Insula Dei Huize Kohlmann
Logo Insula Dei Huize Kohlmann
Icoon telefoon 026 369 79 89
Lettervergroter
Facebook
headerfoto met senior

Home > Zorg > Thuiszorg

Thuiszorg

Woont u zelfstandig, maar hebt u thuis zorg of ondersteuning nodig? Insula Dei Huize Kohlmann verleent verzorging, verpleging en andere vormen van hulp aan huis. In de woonstudio’s en appartementen op het landgoed, maar ook in de nabije buurt van Insula Dei. Ook intensievere thuiszorg is mogelijk. Onze deskundige en toegewijde medewerkers zetten zich op alle niveaus in om u te helpen bij wat u zelf niet meer kunt.

 Verpleging en verzorging

vrouw krijgt fysiotherapieVerpleging en verzorging thuis (wijkverpleging) zijn onderdeel van het basispakket van uw zorgverzekering. Voor deze vorm van thuiszorg geldt geen eigen bijdrage. De verpleegkundigen en verzorgenden van Insula Dei Huize Kohlmann bieden u de persoonlijke verzorging en medische hulp die u nodig heeft, bijvoorbeeld hulp bij aankleden en douchen, wondverzorging of het toedienen van medicatie. We bekijken samen met u welke thuiszorgbehoefte u heeft en waarvoor u in aanmerking komt.

Iedereen die gebruik wil maken van Wijkverpleging heeft daarvoor een beschikking nodig. De wijkverpleegkundige beoordeelt of u recht heeft op zorg vanuit de Zorgverzekeringswet. Onze wijkverpleegkundige kan u hiermee helpen.

Huishoudelijke hulp en andere vormen van ondersteuning

De gemeente zorgt voor ondersteuning thuis via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Onze medewerkers kunnen u de gewenste ondersteuning bieden als u een beschikking hebt voor een Wmo-voorziening. Bijvoorbeeld voor huishoudelijke hulp, begeleiding en dagbesteding of ondersteuning om uw mantelzorger tijdelijk te ontlasten. Hebt u geen Wmo-beschikking, dan kunt u dit soort hulp zelf bij ons inkopen. Hiervoor kunt u contact opnemen met de woonzorgconsulenten.

Voor het aanvragen van een WMO-beschikking kunt u contact een afspraak maken met het wijkteam via de website www.zodoenwehetinarnhem.nl

Kwaliteit:

Een PREM (Patient Reported Experience Measurement) vragenlijst, bijvoorbeeld de PREM Wijkverpleging, is een vragenlijst voor de cliënt. Hij vraagt naar de ervaringen met het zorgproces. De relatie tussen zorgverlener en cliënt staat centraal. In de vragenlijst is ook een aanbevelingsvraag opgenomen en een open vraag die complimenten en verbeterpunten van de cliënten inventariseert. De ervaringsvragen gaan onder meer over samenwerking, bejegening, afspraken en ervaren deskundigheid. In de periode van februari 2020 – mei 2020 dient iedere zorgorganisatie van wijkverpleging een PREM-meting uit te voeren. 

Resultaten uit het onderzoek:

Informatie en beschikking

Meer informatie over thuiszorg op het landgoed Rennen Enk (locatie Insula Dei) vindt u in de brochure cliënten thuiszorg.
Voor alle vragen over het inzetten van thuiszorg en hulp bij het aanvragen van een beschikking kunt u ook contact opnemen met onze woonzorgconsulenten, telefoon 026 369 79 89, e-mail via het contactformulier.

Locatie Insula Dei
Velperweg 139
6824 HK Arnhem
Stuur een bericht naar Insula Dei

Locatie Huize Kohlmann
Beekstraat 40
6811 DW Arnhem
Stuur een bericht naar Huize Kohlmann

Insula Dei Huize Kohlmann is lid van ActiZ, organisatie van zorgondernemers.

Actiz organisatie van zorgondernemers logo Gastvrijheidszorg met 4 sterren