Kernwaarden - Insula Dei Huize Kohlmann
Logo Insula Dei Huize Kohlmann
Icoon telefoon 026 369 79 89
Lettervergroter
Facebook

Home > Over ons > Kernwaarden

Kernwaarden

Samen met onze medewerkers, cliënten en vrijwilligers hebben wij zes kernwaarden benoemd, die aangeven hoe wij binnen Insula Dei Huize Kohlmann met elkaar willen omgaan. De kernwaarden vormen het fundament voor onze zorg- en dienstverlening en ons beleid.

kernwaarden IDHK met afbeeldingenIk denk in mensen, niet in grenzen

De vraag en de behoefte van de cliënt is leidend. Daar stemmen wij de zorg- en dienstverlening op af. In gesprek tussen cliënt en medewerker worden de wensen en mogelijkheden verkend. We leveren maatwerk, ieder mens is uniek!

Ik wil naar de ander luisteren

Communicatie binnen de organisatie is essentieel. We koesteren onze betrokkenheid bij elkaar en staan open voor elkaars mening, behoeften en situatie. Wij lichten onze cliënten goed voor en delen belangrijke zaken met elkaar. Opbouwende kritiek van medewerkers en cliënten waarderen we zeer, zo kunnen wij groeien en ons verbeteren.

Ik wil de ander respecteren en waarderen

Wij willen met iedereen respectvol omgaan. We tutoyeren onze cliënten alleen als dat is afgesproken en we spreken waardering naar elkaar uit. Iedere cliënt en medewerker is autonoom en authentiek, je kunt hier zijn wie je bent. We zijn ruimdenkend en staan open voor elkaars eigenheid.

Ik zie om naar de ander

Wij willen elkaar kennen, voor elkaar zorgen en voelen betrokkenheid naar elkaar. Wij zien om naar de ander. Wij groeten elkaar en tonen daarmee dat we de ander gezien hebben, dat die belangrijk voor ons is. We hechten aan privacy, maar evenzeer aan mogelijkheden om naar elkaar om te zien.

Ik draag bij aan de spiritualiteit in ons huis

Spiritualiteit neemt bij ons een belangrijke plaats in. Het gaat daarbij om ‘de Geest in ieder mens’. De normen, waarden en gebruiken vanuit het christelijke geloof houden we in stand, maar er is ruimte voor elke vorm van bezinning en bewustzijn.

Ik ben bewogen

We hebben een positieve levenshouding en zijn bewogen en bevlogen. We doen onze dagelijkse taken met hart en ziel, maar er is ook plaats voor relativering en humor. We zorgen regelmatig voor een luchtige afwisseling door het leven te vieren.

 

Kernwaarden en gedrag

Deze kernwaarden vormen de basis voor onze visie op zorg én werkklimaat. De kernwaarden leiden tot gedrag met de volgende kenmerken:

  • Vraaggericht: cliënt en medewerker stemmen de zorg samen af op de wens van de cliënt.
  • Deskundig, gemotiveerd en multidisciplinair: gemotiveerde medewerkers in multidisciplinaire teams hebben de vereiste beroepskwalificaties en komen afspraken na volgens de beroepscode.
  • Verantwoordelijkheid en betrokkenheid: cliënten, mantelzorgers en medewerkers werken samen in de uitvoering van de zorg, met ieder zijn eigen deskundigheid.
  • Vertrouwen versus controle: rekening houden met individuele voorkeuren en wensen, zo min mogelijk dwingende regels en grenzen; eigen regie is voor zowel cliënten als medewerkers belangrijk.

Locatie Insula Dei
Velperweg 139
6824 HK Arnhem
Stuur een bericht naar Insula Dei

Locatie Huize Kohlmann
Beekstraat 40
6811 DW Arnhem
Stuur een bericht naar Huize Kohlmann

Insula Dei Huize Kohlmann is lid van ActiZ, organisatie van zorgondernemers.

Actiz organisatie van zorgondernemers logo Gastvrijheidszorg met 4 sterren