Missie en visie - Insula Dei Huize Kohlmann
Logo Insula Dei Huize Kohlmann
Icoon telefoon 026 369 79 89
Lettervergroter
Facebook
headerfoto met senior

Home > Over ons > Missie en visie

Missie en visie

Missie

De missie van IDHK is:

“Levensloopbestendig wonen in unieke kleinschalige locaties met passende zorg dichtbij.

In samenspraak en samenwerking, met respect voor eigenheid en aandacht voor spiritualiteit”.


Visie

De visie van IDHK is:

“Passende zorg gaat uit van positieve gezondheid en leefplezier. Alle betrokkenen samen met eigen verantwoordelijkheid. Zo thuis als mogelijk”.

gesprek, aandacht


Kernwaarden

De vier kernwaarden van IDHK zijn richtinggevend voor ons handelen. De kernwaarden leven! Dit betekent dat als het nodig is, we het goede gesprek voeren en aanpassen of niet.  Zie de pagina Kernwaarden voor een toelichting.                                         

De 4 IDHK kernwaarden zijn:

Integer
Duidelijk

Hartelijk
Kundig

Wij zijn ons ervan bewust dat wij onderdeel zijn van een keten van zorgaanbieders, maatschappelijke organisaties, de buurt en de gemeente. Onze aandacht gaat daarom ook uit naar intensieve en goede samenwerking met deze partners.

Locatie Insula Dei
Velperweg 139
6824 HK Arnhem
Stuur een bericht naar Insula Dei

Locatie Huize Kohlmann
Beekstraat 40
6811 DW Arnhem
Stuur een bericht naar Huize Kohlmann

Insula Dei Huize Kohlmann is lid van ActiZ, organisatie van zorgondernemers.

Actiz organisatie van zorgondernemers logo Gastvrijheidszorg met 4 sterren