Activiteiten en cultuur - Insula Dei Huize Kohlmann
Logo Insula Dei Huize Kohlmann
Icoon telefoon 026 369 79 89
Lettervergroter
Facebook

Home > Diensten > Activiteiten en cultuur

Activiteiten en cultuur

Wilt u iets met uw handen doen? Bewegen of sporten? Muziek maken of luisteren? Samen met anderen iets ondernemen? Dan kunt u zich vast vinden in ons rijk geschakeerde programma met verenigingen, clubs, voorstellingen, uitstapjes en vakanties, die het leven kleur geven. Bureau welzijn van Insula Dei Huize Kohlmann organiseert deze activiteiten, die aansluiten bij úw wensen en uw leefstijl. Voor bepaalde cliënten behoort ontspanning en dagbesteding tot het zorgzwaartepakket. 

AcHuize Kohlmann met scrabblebordtiviteiten

Iedereen kan meedenken over het programma-aanbod van Bureau welzijn. Uzelf, uw familie, mantelzorger of andere relaties. Suggesties zijn welkom, zo blijft de kwaliteit hoog! Ook kunt u uw eigen talenten inzetten om uw medebewoners/-cliënten een interessante tijdsbesteding te bieden, en vice versa. Denk aan lezingen, muziek, creatieve workshops. Wij ondersteunen deze ‘talentenmixer’. Hieronder leest u een toelichting op het algemene programma-aanbod. Zie voor de actuele activiteiten de activiteitenkalender.

Uitprogramma

Jaarprogramma met culturele en recreatieve activiteiten, bestemd voor alle cliënten. Dus met maximale variatie in de programmering. Kleinschalig of groot, binnenshuis of eropuit. Voor de gezelligheid en ter ontspanning en activering.

 

Schaken in brasserie Insula DeiVerenigingsleven

Was u actief in een vereniging voor uw verhuizing naar Insula Dei Huize Kohlmann? Wilt u nog steeds graag met anderen iets doen dat aansluit bij uw interesses? Dan kunt u ook hier deelnemen aan een club of vereniging. Deze worden ontwikkeld of ontstaan naar aanleiding van uw interesses en behoeften. Wilt u meer weten neem dan contact op.

 

Kunst en klassiekjonge violiste tijdens uitvoering jeugdorkest

Houdt u van cultuur, kunst, theater of muziek? Bureau welzijn organiseert concerten voor de beginnende en de ervaren luisteraar, van oude tot moderne klassiek muziek. Ook kunt u genieten van theater en andere voorstellingen. Of zelf musiceren en zelf kunst beoefenen, zoals de schilderactiviteit.

Dagbesteding

Op Insula Dei is dagbesteding Velperhof geopend op:

maandag t/m vrijdag van:            10:30 tot 13:30 uur en van   14:30 tot 18:30 uur

zaterdag en zondag van:              14:30 tot 18:30 uur

Op Huize Kohlmann is het Beekplein geopend voor activiteiten van 15.15 tot 18.30 uur.Wie kan er meedoen?activiteiten: schilderen

Bewoners van de Enken op Landgoed Rennen Enk, de aanleunwoningen op het Walburgisplein, overige buurtbewoners in de wijk en andere 55-plussers kunnen ook deelnemen aan de verschillende activiteiten. Als u een familielid of andere mantelzorger nodig hebt om u te helpen deel te nemen aan een activiteit, dan kan deze begeleider kosteloos meedoen.

Neem voor meer informatie over onze diensten en voorzieningen contact met ons op.

Locatie Insula Dei
Velperweg 139
6824 HK Arnhem
Stuur een bericht naar Insula Dei

Locatie Huize Kohlmann
Beekstraat 40
6811 DW Arnhem
Stuur een bericht naar Huize Kohlmann

Insula Dei Huize Kohlmann is lid van ActiZ, organisatie van zorgondernemers.

Actiz organisatie van zorgondernemers logo Gastvrijheidszorg met 4 sterren