Zorg - Insula Dei Huize Kohlmann
Logo Insula Dei Huize Kohlmann
Icoon telefoon 026 369 79 89
Lettervergroter
Facebook
headerfoto met senior

Home > Zorg

Zorg

Zorg en algemene voorwaarden

Thuiszorg of zorg in ons woonzorgcentrum, intensief of tijdelijk, met of zonder indicatie: informatie over alle vormen van zorg die wij verlenen is te lezen op aparte pagina’s. Hieronder vindt u onze visie op zorg: u ondersteunen bij het leiden van een zinvol en zelfstandig leven. Met aandacht.

 

Visie op zorg: aandacht

In onze visie op zorg gaat het altijd om aandacht, naast uw eigen leefstijl. U leidt een zinvol en zelfstandig leven zoals u dat gewend bent en u houdt zelf de regie. Wij ondersteunen u waar nodig, met aandacht voor wat u op eigen kracht kunt. Wij willen uw zelfredzaamheid versterken met ‘samen-redzaamheid’. Omdat het gaat om de kwaliteit van uw leven, organiseren wij de zorg- en dienstverlening kleinschalig en herkenbaar. Met activiteitenprogramma’s en arrangementen die aansluiten op úw behoeften en leefstijl, waarbij kwaliteit, echtheid, ontmoeting en cultuur voorop staan.

 

Zorg op maat: uw wensen zijn ons uitgangspunt

Als u in woonzorgcentrum Insula Dei Huize Kohlmann komt wonen, is dat een grote verandering in uw leven. Maar tegelijk gaat uw eigen leven door en staat u nog steeds aan het roer. U neemt uw eigen interesses, behoeften en talenten mee. Die zijn het uitgangspunt voor onze zorg- en dienstverlening. In het zorgleefplan leggen we alle afspraken over zorg op maat vast. Ook uw eventuele mantelzorger betrekken wij hierbij.

Om de kwaliteit en de doelmatigheid van de zorgverlening te vergroten, werken wij met een Electronisch Cliëntendossier (ECD) van ONS. Onderdeel van het ECD is Caren. Dit is een persoonlijke gezondheidsomgeving waarmee u regie krijgt over uw gezondheid. U heeft altijd direct inzicht in de zorggegevens en bepaalt zelf met wie u deze deelt, bijvoorbeeld uw familie of mantelzorger. Dit zorgt voor heldere communicatie, betere afstemming en volledige controle over uw eigen zorg. 

Algemene voorwaarden

Voor zorgaanbieders en cliënten zijn de Algemene Voorwaarden nu digitaal beschikbaar. Om u als cliënt te informeren over de Algemene Voorwaarden is er een publieksfolder beschikbaar. 

De voorwaarden bieden houvast waarbij de cliënt centraal staat en er een goed evenwicht is tussen zorg en zakelijkheid. De Algemene Voorwaarden bieden evenwicht en verschaffen duidelijkheid en rechtszekerheid in de relatie cliënt – zorgorganisatie. 

De Algemene Voorwaarden bestaan uit:
Algemene module
Bijzondere module Zorg met verblijf (Wlz)
Bijzonder module Eerstelijnsverblijf (Zvw)
Bijzondere module Modulair Pakket Thuis (MPT) en Volledig Pakket Thuis (VPT)
Bijzondere module Wijkverpleging

Door op de link te klikken kunt u de voorwaarden lezen. De Algemene Voorwaarden zijn alleen digitaal beschikbaar. Voor het downloaden van het pdf-document is het belangrijk om de nieuwste versie van Acrobat Reader DC te gebruiken. Gratis te downloaden.

Locatie Insula Dei
Velperweg 139
6824 HK Arnhem
Stuur een bericht naar Insula Dei

Locatie Huize Kohlmann
Beekstraat 40
6811 DW Arnhem
Stuur een bericht naar Huize Kohlmann

Insula Dei Huize Kohlmann is lid van ActiZ, organisatie van zorgondernemers.

Actiz organisatie van zorgondernemers logo Gastvrijheidszorg met 4 sterren