Zorg - Insula Dei Huize Kohlmann
Logo Insula Dei Huize Kohlmann
Icoon telefoon 026 369 79 89
Lettervergroter
Facebook

Home > Zorg

Zorg

Thuiszorg of zorg in ons woonzorgcentrum, intensief of tijdelijk, met of zonder indicatie: informatie over alle vormen van zorg die wij verlenen is te lezen op aparte pagina’s. Hieronder vindt u onze visie op zorg: u ondersteunen bij het leiden van een zinvol en zelfstandig leven. Met aandacht.

 

Visie op zorg: aandacht

In onze visie op zorg gaat het altijd om aandacht, naast uw eigen leefstijl. U leidt een zinvol en zelfstandig leven zoals u dat gewend bent en u houdt zelf de regie. Wij ondersteunen u waar nodig, met aandacht voor wat u op eigen kracht kunt. Wij willen uw zelfredzaamheid versterken met ‘samen-redzaamheid’. Omdat het gaat om de kwaliteit van uw leven, organiseren wij de zorg- en dienstverlening kleinschalig en herkenbaar. Met activiteitenprogramma’s en arrangementen die aansluiten op úw behoeften en leefstijl, waarbij kwaliteit, echtheid, ontmoeting en cultuur voorop staan.

 

Kernwaarden

De volgende thema’s staan centraal in onze visie op zorg: vraaggerichtheid, communicatie, respect, ontmoeten, spiritualiteit en zingeving, levenshouding.

Samen met medewerkers, bewoners en vrijwilligers hebben wij vanuit deze thema’s zes kernwaarden benoemd, die richting geven aan ons handelen:

 

  • Ik denk in mensen, niet in grenzen
  • Ik wil naar de ander luisteren
  • Ik wil de ander respecteren en waarderen
  • Ik zie om naar de ander
  • Ik draag bij aan de spiritualiteit in ons huis
  • Ik ben bewogen

Een toelichting vindt u op de pagina Kernwaarden.

 

Zorg op maat: uw wensen zijn ons uitgangspunt

Als u in woonzorgcentrum Insula Dei Huize Kohlmann komt wonen, is dat een grote verandering in uw leven. Maar tegelijk gaat uw eigen leven door en staat u nog steeds aan het roer. U neemt uw eigen interesses, behoeften en talenten mee. Die zijn het uitgangspunt voor onze zorg- en dienstverlening. In het zorgleefplan leggen we alle afspraken over zorg op maat vast. Ook uw eventuele mantelzorger betrekken wij hierbij.

 

Locatie Insula Dei
Velperweg 139
6824 HK Arnhem
Stuur een bericht naar Insula Dei

Locatie Huize Kohlmann
Beekstraat 40
6811 DW Arnhem
Stuur een bericht naar Huize Kohlmann

Insula Dei Huize Kohlmann is lid van ActiZ, organisatie van zorgondernemers.

Actiz organisatie van zorgondernemers logo Gastvrijheidszorg met 4 sterren