Ondernemingsraad/OR - Insula Dei Huize Kohlmann
Logo Insula Dei Huize Kohlmann
Icoon telefoon 026 369 79 89
Lettervergroter
Facebook

Home > Over ons > Ondernemingsraad/OR

Ondernemingsraad/OR

Via de ondernemingsraad (OR) hebben de medewerkers van Insula Dei Huize Kohlmann medezeggenschap over het beleid. Doel van de OR is het meedenken, adviseren en meebeslissen over de beleidsvoornemens van de organisatie. Daarnaast toetst de OR beleidsvoornemens en uitvoering van beleid.

Wat doet de OR?

De OR behartigt als gekozen vertegenwoordiger van de medewerkers hun belangen en rechten, zonder het organisatiebelang uit het oog te verliezen. De OR kijkt kritisch naar plannen en toetst deze op kwaliteit, haalbaarheid en communicatie met de medewerkers. Er zijn drie werkgroepen: Sociaal beleid, Financiën, Organisatie en ontwikkeling. De ondernemingsraad komt tweemaal per maand bijeen, waarvan eenmaal voor overleg met de bestuurder. Met de Raad van Toezicht en met de Cliëntenraad zijn er jaarlijks overleggen; met de achterban tweemaal per jaar. De OR-leden houden hun kennis op peil door het volgen van scholingen.
De OR telt negen leden uit alle geledingen en diensten van de organisatie en een ambtelijk secretaris. Voorzitter is de heer W. (Wim) Combé.
Voor contact met de ondernemingsraad stuurt u een mail via het contactformulier naar de OR.

Locatie Insula Dei
Velperweg 139
6824 HK Arnhem
Stuur een bericht naar Insula Dei

Locatie Huize Kohlmann
Beekstraat 40
6811 DW Arnhem
Stuur een bericht naar Huize Kohlmann

Insula Dei Huize Kohlmann is lid van ActiZ, organisatie van zorgondernemers.

Actiz organisatie van zorgondernemers logo Gastvrijheidszorg met 4 sterren