Tijdelijk verblijf en logeren - Insula Dei Huize Kohlmann
Logo Insula Dei Huize Kohlmann
Icoon telefoon 026 369 79 89
Lettervergroter
Facebook
headerfoto met senior

Home > Zorg > Tijdelijk verblijf en logeren

Tijdelijk verblijf en logeren

Respijtzorg
IDHK biedt respijtzorg in de vorm van logeren aan. Deze vorm van kortdurend verblijf is bedoeld om uw mantelzorger tijdelijk te ontlasten. De periode van uw opname zal met uw huisarts worden bepaald. Het kan gaan om een paar dagen of weken. Voor respijtzorg heeft u een indicatie nodig vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) van de gemeente. De respijtzorg wordt ook vergoed vanuit de Wmo, er geldt wel een inkomensafhankelijke bijdrage.

helpende handAls u thuis woont met een indicatie voor langdurige zorg, kunt u in aanmerking komen voor logeeropvang in Insula Dei Huize Kohlmann. Een dergelijk kortdurend verblijf (maximaal twee etmalen per week of opvang tijdens vakanties) is bedoeld om uw mantelzorger te ontlasten. Deze logeeropvang (of respijtzorg) wordt betaald uit de Wet langdurige zorg (plus eigen bijdrage). De indicatie verloopt via het CIZ. Ook met een persoonsgebonden budget voor Wlz-zorg kunt u logeeropvang inkopen. Er zijn nog twee andere mogelijkheden voor vergoeding van respijtzorg/logeeropvang: door de ziektekostenverzekering (bij sommige verzekeraars in een aanvullend pakket) en door de gemeente, vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), met een eigen bijdrage. 

Meer informatie over tijdelijk verblijf en logeren

Voor alle vragen over logeeropvang en logeren kunt u contact opnemen met onze woonzorgconsulenten, telefoon 026 369 79 89, e-mail via het contactformulier.

 

Locatie Insula Dei
Velperweg 139
6824 HK Arnhem
Stuur een bericht naar Insula Dei

Locatie Huize Kohlmann
Beekstraat 40
6811 DW Arnhem
Stuur een bericht naar Huize Kohlmann

Insula Dei Huize Kohlmann is lid van ActiZ, organisatie van zorgondernemers.

Actiz organisatie van zorgondernemers logo Gastvrijheidszorg met 4 sterren