Tijdelijk verblijf en logeren - Insula Dei Huize Kohlmann
Logo Insula Dei Huize Kohlmann
Icoon telefoon 026 369 79 89
Lettervergroter
Facebook

Home > Zorg > Tijdelijk verblijf en logeren

Tijdelijk verblijf en logeren

Er zijn verschillende mogelijkheden voor een kortdurend of tijdelijk verblijf in Insula Dei Huize Kohlmann: respijtzorg (voor mantelzorgers), herstelzorg en logeren. Als u tijdelijk niet zelfstandig thuis kunt wonen, bijvoorbeeld na een ziekenhuisopname, kunt u bij Insula Dei Huize Kohlmann herstellen en tijdelijk zorg ontvangen (geen revalidatie).

helpende handAls u thuis woont met een indicatie voor langdurige zorg, kunt u in aanmerking komen voor logeeropvang in Insula Dei Huize Kohlmann. Een dergelijk kortdurend verblijf (maximaal twee etmalen per week of opvang tijdens vakanties) is bedoeld om uw mantelzorger te ontlasten. Deze logeeropvang (of respijtzorg) wordt betaald uit de Wet langdurige zorg (plus eigen bijdrage). De indicatie verloopt via het CIZ. Ook met een persoonsgebonden budget voor Wlz-zorg kunt u logeeropvang inkopen. Er zijn nog twee andere mogelijkheden voor vergoeding van respijtzorg/logeeropvang: door de zorgverzekeraar (bij sommige verzekeraars in een aanvullend pakket) en door de gemeente, vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), met een eigen bijdrage. 
Als u geen aanspraak kunt maken op vergoedingen, kunt u nog steeds gebruikmaken van deze voorziening, namelijk op particuliere basis.

Meer informatie over tijdelijk verblijf en logeren

Voor alle vragen over logeeropvang en logeren kunt u contact opnemen met onze woonzorgconsulenten, telefoon 026 369 79 89, e-mail via het contactformulier.

 

Locatie Insula Dei
Velperweg 139
6824 HK Arnhem
Stuur een bericht naar Insula Dei

Locatie Huize Kohlmann
Beekstraat 40
6811 DW Arnhem
Stuur een bericht naar Huize Kohlmann

Insula Dei Huize Kohlmann is lid van ActiZ, organisatie van zorgondernemers.

Actiz organisatie van zorgondernemers logo Gastvrijheidszorg met 4 sterren