Vrienden van Insula Dei en Huize Kohlmann - Insula Dei Huize Kohlmann
Logo Insula Dei Huize Kohlmann
Icoon telefoon 026 369 79 89
Lettervergroter
Facebook
headerfoto met senior

Home > Over ons > Vrienden van Insula Dei en Huize Kohlmann

Vrienden van Insula Dei en Huize Kohlmann

De Stichting Vrienden van Insula Dei en Huize Kohlmann zet zich in voor het welzijn en welbevinden van de bewoners van de twee locaties. Zij stelt geld beschikbaar voor activiteiten en zaken die het leven veraangenamen. Dit geld verkrijgt zij uit schenkingen, legaten en erfenissen van bewoners, familie en alle anderen die een bijdrage willen leveren aan een prettig en zinvol leven in Insula Dei en Huize Kohlmann. Zo helpt de vriendenstichting om wensen en behoeften te vervullen die buiten de gangbare zorg vallen.

Bestuur

·         Mw. mr. C.N. Corinne Dijkstra, voorzitter
·         Mw. mr. P. Petra Fluri, secretaris
·         Dhr. mr. M.J.M.W. Mickey Vuylsteke, penningmeester

Bestuursverslag 2018 Vrienden van IDHK

Jaarrekening Vrienden van IDHK 2018

Meer informatie leest u in de folder, volg de link door op de folder te klikken.

Folder St. Vrienden

 

 

 

Locatie Insula Dei
Velperweg 139
6824 HK Arnhem
Stuur een bericht naar Insula Dei

Locatie Huize Kohlmann
Beekstraat 40
6811 DW Arnhem
Stuur een bericht naar Huize Kohlmann

Insula Dei Huize Kohlmann is lid van ActiZ, organisatie van zorgondernemers.

Actiz organisatie van zorgondernemers logo Gastvrijheidszorg met 4 sterren