Verpleeghuiszorg - Insula Dei Huize Kohlmann
Logo Insula Dei Huize Kohlmann
Icoon telefoon 026 369 79 89
Lettervergroter
Facebook
headerfoto met senior

Home > Zorg > Verpleeghuiszorg

Verpleeghuiszorg

helpende-handKunt u door psychische en/of lichamelijke klachten niet meer zelfstandig wonen en hebt u 24-uurs zorg nodig? Dan kunt u terecht in een van onze verpleegappartementen.

Verpleeghuiszorg biedt een antwoord op complexe zorgvragen. Insula Dei Huize Kohlmann biedt zowel somatische als psychogeriatrische verpleeghuiszorg. Bij een somatische zorgvraag gaat het om lichamelijke problemen en beperkingen; psychogeriatrische zorg bieden we aan mensen die geconfronteerd worden met geestelijke achteruitgang en dementie.
Bij verpleeghuiszorg werken professionals uit verschillende vakgebieden nauw samen om de zorg op uw situatie af te stemmen: verpleegkundige, verzorgende, specialist ouderengeneeskunde (arts), fysiotherapeut, psycholoog, logopedist en ergotherapeut. 

Indicatie en eigen bijdrage

vrouw krijgt fysiotherapieVoor verpleeghuiszorg hebt u een indicatie nodig van het CIZ, op basis van de Wet langdurige zorg (Wlz, opvolger van de Awbz). Voor zorg moet u een eigen bijdrage betalen. Bij het CAK kunt u de hoogte van uw eigen bijdrage berekenen.

De woonzorgconsulenten van Insula Dei Huize Kohlmann geven u graag meer informatie en kunnen u helpen bij het aanvragen van een indicatie.

 

 

Zorgleveringsovereenkomst en zorgleefplan

Als u bij ons in een verpleegappartement komt wonen stellen wij samen met u een zorgleveringsovereenkomst en een zorgleefplan op. In het eerste document staan alle algemene afspraken over wonen en zorg; in het zorgleefplan gaat het specifiek over úw zorg en uw wensen. Hier kunt u de Algemene voorwaarden en de module geriatrische zorg voor de zorgleveringsovereenkomst en het zorgleefplan downloaden.
Uitgebreide informatie over het wonen en de zorg in onze zorgcentra vindt u hier:

 

Locatie Insula Dei
Velperweg 139
6824 HK Arnhem
Stuur een bericht naar Insula Dei

Locatie Huize Kohlmann
Beekstraat 40
6811 DW Arnhem
Stuur een bericht naar Huize Kohlmann

Insula Dei Huize Kohlmann is lid van ActiZ, organisatie van zorgondernemers.

Actiz organisatie van zorgondernemers logo Gastvrijheidszorg met 4 sterren