Mantelzorg - Insula Dei Huize Kohlmann
Logo Insula Dei Huize Kohlmann
Icoon telefoon 026 369 79 89
Lettervergroter
Facebook

Home > Zorg > Mantelzorg

Mantelzorg

Als uw partner of familielid cliënt is bij Insula Dei Huize Kohlmann, speelt u vaak nog een centrale rol, omdat u mantelzorg biedt. U wilt en kunt veel voor uw naaste blijven betekenen door langs te komen en actief betrokken te zijn bij de zorg. U bent onze contactpersoon en u kunt ons van belangrijke informatie voorzien en signalen doorgeven. U bent immers expert wat betreft de zorg en ondersteuning aan uw naaste.

Partner in zorg

Mantelzorg is onlosmakelijk verbonden met professionele zorg. Daarom houden wij met u een een intakegesprek waarin de wederzijdse verwachtingen van u als mantelzorger en onze medewerkers aan de orde komen. De afspraken over uw betrokkenheid en inzet leggen we vast in een afsprakenlijst. Door open communicatie zorgen we voor een goede afstemming.

U bent onze partner in de zorg, waarbij de cliënt zoveel mogelijk de regie voert. U kunt rekenen op tijdige informatie over de gang van zaken en ruimte voor overleg. U hebt inspraak in de zorg en wordt betrokken bij het opstellen/evalueren van het zorgleefplan. Met uw vragen kunt u bij professionele hulpverleners terecht. 

Wanneer bent u een mantelzorger? 

U zorgt langdurig en onbetaald voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind of ander familielid, vriend of kennis. 
U zorgt intensief en meer dan acht uur per week voor een naaste. 
U zorgt langer dan drie maanden voor een naaste. 
Mantelzorger bent u vaak ongevraagd, onbedoeld en soms zelfs onbewust.
Mantelzorg is niet de alledaagse zorg voor een gezond familielid. 

Wanneer u zelf mantelzorger wordt zijn er veel dingen waar u aan moet denken. In deze folder vindt u een overzicht van belangrijke onderwerpen.

Onze samenwerking met u gebeurt uiteraard op basis van vrijwilligheid, met instemming van de cliënt en met erkenning voor de grenzen van uw inzet. Voor de cliënt moet duidelijk zijn welke taken u als mantelzorger verricht en welke taken bij medewerkers thuishoren.

Ondersteuning

Mantelzorger zijn is niet altijd makkelijk. U kunt altijd bij ons terecht voor ondersteuning en advies. In de vorm van informatie, een luisterend oor (emotionele steun) en praktische steun. Zo bieden wij respijtzorg. Dat houdt in dat uw naaste tijdelijk bij ons kan verblijven, zodat u tijd en ruimte hebt voor uzelf. Of andersom. Als uw naaste bij ons woont en u wilt in de nabijheid verkeren, dan bieden we de mogelijkheid om te komen logeren. Hierbij kunt u gebruik maken van de maaltijdvoorziening.

Cliëntondersteuning

Iedereen die recht heeft op zorg uit de Wet langdurige zorg (Wlz) kan hulp krijgen van een cliëntondersteuner. Hij of zij ondersteunt u of uw naaste met al uw vragen rondom het regelen en de uitvoering van langdurige zorg. U heeft recht op deze cliëntondersteuning als u een indicatie heeft van het CIZ voor zorg uit de Wet langdurige zorg. Heeft u nog geen indicatie, lees dan hoe u een indicatie kunt aanvragen.

Wat is cliëntondersteuning?
De cliëntondersteuner denkt met u mee over hoe u de zorg die het beste bij uw situatie past goed kunt organiseren. De cliëntondersteuning is vooral gericht op de versterking van uw positie, zodat u weloverwogen keuzes kunt maken over uw zorg. Een cliëntondersteuner staat naast u, denkt mee (los van alle partijen) en betrekt waar mogelijk uw sociale netwerk (bijvoorbeeld familie, mantelzorgers en vrijwilligers) bij het zoeken naar oplossingen. De cliëntondersteuner kent het zorgaanbod in uw buurt.

Wat kan de cliëntondersteuner voor u betekenen?
U kunt informatie, advies en ondersteuning krijgen. Denk aan:

Informatie en advies over het zorgaanbod in de regio, verschillende zorgvormen, cliëntrechten en eventuele wachtlijsten.

De keuze voor de gewenste zorgaanbieder die het beste past bij uw situatie past.

De invulling van de zorg. U kunt bijvoorbeeld hulp krijgen bij het opstellen van een persoonlijk plan.
Hierin legt u vast hoe u uw leven wilt inrichten en wat daarbij voor u de beste zorg is (verblijf in een zorginstelling, een volledig of modulair pakket thuis of persoonsgebonden budget).

Het zorg‐ of ondersteuningsplan. U kunt hulp krijgen bij het opstellen, evalueren en bijstellen van het zorg‐ of ondersteuningsplan. Dit zijn afspraken over de invulling van de zorg die u maakt met uw zorgverlener. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat de cliëntondersteuner u tijdens de bespreking met de zorgverlener bijstaat.

Bemiddeling tussen u en uw zorgaanbieder. Wenst u een andere invulling van uw zorgvraag en/of komt u er samen met de zorgaanbieder niet uit? Ook dan kan een cliëntondersteuner u helpen.

In dit document vindt u de contactgegevens van de Menzis Zorgadviseur,

Locatie Insula Dei
Velperweg 139
6824 HK Arnhem
Stuur een bericht naar Insula Dei

Locatie Huize Kohlmann
Beekstraat 40
6811 DW Arnhem
Stuur een bericht naar Huize Kohlmann

Insula Dei Huize Kohlmann is lid van ActiZ, organisatie van zorgondernemers.

Actiz organisatie van zorgondernemers logo Gastvrijheidszorg met 4 sterren