Mantelzorg - Insula Dei Huize Kohlmann
Logo Insula Dei Huize Kohlmann
Icoon telefoon 026 369 79 89
Lettervergroter
Facebook

Home > Zorg > Mantelzorg

Mantelzorg

Als uw partner of familielid cliënt is bij Insula Dei Huize Kohlmann, speelt u vaak nog een centrale rol, omdat u mantelzorg biedt. U wilt en kunt veel voor uw naaste blijven betekenen door langs te komen en actief betrokken te zijn bij de zorg. U bent onze contactpersoon en u kunt ons van belangrijke informatie voorzien en signalen doorgeven. U bent immers expert wat betreft de zorg en ondersteuning aan uw naaste.

 

Partner in de zorg

Mantelzorg is onlosmakelijk verbonden met professionele zorg. Daarom houden wij met u een een intakegesprek waarin de wederzijdse verwachtingen van u als mantelzorger en onze medewerkers aan de orde komen. De afspraken over uw betrokkenheid en inzet leggen we vast in een afsprakenlijst. Door open communicatie zorgen we voor een goede afstemming.

U bent onze partner in de zorg, waarbij de cliënt zoveel mogelijk de regie voert. U kunt rekenen op tijdige informatie over de gang van zaken en ruimte voor overleg. U hebt inspraak in de zorg en wordt betrokken bij het opstellen/evalueren van het zorgleefplan. Met uw vragen kunt u bij professionele hulpverleners terecht.

Onze samenwerking met u gebeurt uiteraard op basis van vrijwilligheid, met instemming van de cliënt en met erkenning voor de grenzen van uw inzet. Voor de cliënt moet duidelijk zijn welke taken u als mantelzorger verricht en welke taken bij medewerkers thuishoren.

 

Ondersteuning

Mantelzorger zijn is niet altijd makkelijk. U kunt altijd bij ons terecht voor ondersteuning en advies. In de vorm van informatie, een luisterend oor (emotionele steun) en praktische steun. Zo bieden wij respijtzorg. Dat houdt in dat uw naaste tijdelijk bij ons kan verblijven, zodat u tijd en ruimte hebt voor uzelf.

Locatie Insula Dei
Velperweg 139
6824 HK Arnhem
Stuur een bericht naar Insula Dei

Locatie Huize Kohlmann
Beekstraat 40
6811 DW Arnhem
Stuur een bericht naar Huize Kohlmann

Insula Dei Huize Kohlmann is lid van ActiZ, organisatie van zorgondernemers.

Actiz organisatie van zorgondernemers logo Gastvrijheidszorg met 4 sterren