Verzorgingshuiszorg - Insula Dei Huize Kohlmann
Logo Insula Dei Huize Kohlmann
Icoon telefoon 026 369 79 89
Lettervergroter
Facebook
headerfoto met senior

Home > Zorg > Verzorgingshuiszorg

Verzorgingshuiszorg

oudere dame met verzorgende die haar haar borsteltAls thuis wonen niet meer lukt, kunt u bij Insula Dei Huize Kohlmann een zorgappartement bewonen en de hulp krijgen die u nodig hebt. Bijvoorbeeld hulp bij opstaan en naar bed gaan, aan- en uitkleden, douchen, persoonlijke verzorging, wandelen en lopen. Voor wonen in een zorgappartement is een indicatie vereist van het CIZ, zie hieronder bij Indicatie.

Wij bieden zorg op maat. Uw eigen keuzen en behoeften zijn het uitgangspunt, ook wat betreft dagindeling, dagbesteding en activiteiten. Afspraken over de gewenste zorg leggen we vast in het zorgleefplan (zie hieronder bij Zorgleveringsovereenkomst en zorgleefplan).

 

 

Indicatie en eigen bijdrage

Voor onze zorgappartementen hebt u een indicatie nodig van het CIZ, op basis van de Wet langdurige zorg (Wlz, opvolger van de Awbz). Voor zorg moet u een eigen bijdrage betalen. Bij het CAK kunt u de hoogte van uw eigen bijdrage berekenen.
De woonzorgconsulenten van Insula Dei Huize Kohlmann geven u graag meer informatie en kunnen u helpen bij het aanvragen van een indicatie.

 

Zorgleveringsovereenkomst en zorgleefplan

Als u bij ons komt wonen stellen wij samen met u een zorgleveringsovereenkomst en een zorgleefplan op. In het eerste document staan alle algemene afspraken over wonen en zorg; in het zorgleefplan gaat het specifiek over úw zorg en uw wensen.
Hier kunt u de Algemene voorwaarden  en de module WLZ voor de zorgleveringsovereenkomst en het zorgleefplan downloaden.

 Uitgebreide informatie over het wonen in onze zorgcentra vindt u hier:

 

 

Locatie Insula Dei
Velperweg 139
6824 HK Arnhem
Stuur een bericht naar Insula Dei

Locatie Huize Kohlmann
Beekstraat 40
6811 DW Arnhem
Stuur een bericht naar Huize Kohlmann

Insula Dei Huize Kohlmann is lid van ActiZ, organisatie van zorgondernemers.

Actiz organisatie van zorgondernemers logo Gastvrijheidszorg met 4 sterren