Compliment of klacht - Insula Dei Huize Kohlmann
Logo Insula Dei Huize Kohlmann
Icoon telefoon 026 369 79 89
Lettervergroter
Facebook

Home > Kwaliteit > Compliment of klacht

Compliment of klacht

Een compliment horen we graag, maar een klacht evenzeer. Die pakken we op zoals het hoort: snel maar zorgvuldig, op zoek naar een goede oplossing. We hebben daar een klachtenregeling voor.

Klachtenregeling Insula Dei Huize Kohlmann

Elke cliënt, maar ook een familielid of andere naaste van een cliënt kan een klacht indienen.
U kunt uw klacht bespreken met de betrokken medewerker. Komt u er samen niet uit, dan kunt u zich wenden tot de verantwoordelijk manager. 

Klachtenfunctionaris
Heeft u klachten of vragen, dan kunt u een beroep doen op  de klachtenfunctionaris of de cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang.
De klachtenfunctionaris is Peter den Braber. U kunt bij hem terecht wanneer u ergens ontevreden over bent, en het lastig vindt om zelf naar de direct betrokkene of diens leidinggevende te stappen. Hij ondersteunt u bij de stappen die genomen worden om te komen tot een oplossing, en heeft een bemiddelende functie. Hij heeft geen dienstverband heeft binnen Insula Dei Huize Kohlmann en biedt onafhankelijke klachtenbemiddeling.
Gegevens:
E-mail: entjero@hotmail.com   
Telefoon: 06-48131871

 Peter den Braber

Cliëntenvertrouwenspersoon
De cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang is Maya Boer. U kunt bij haar terecht met vragen over onvrijwillige zorg. Onvrijwillige zorg kun je breed opvatten, maar het gaat vrijwel altijd over iets wat een cliënt moet maar niet wil, of wil maar niet mag. De cliëntenvertrouwenspersoon is in dienst van Adviespunt Zorgbelang. Zij is onafhankelijk en onpartijdig, en staat aan uw kant.
Gegevens:
E-mail: mayaboer@zorgbelangcvp.nl
Telefoon: 06-30482049 

 Maya Boer

Klachtencommissie
Als een klacht intern niet naar tevredenheid is afgehandeld kunt u zich (per post of per e-mail) wenden tot de externe klachtencommissie regio Arnhem, een samenwerkingsverband van organisaties in de regio Arnhem die actief zijn in de thuiszorg, verpleeghuiszorg, verzorgingshuiszorg en maatschappelijke ondersteuning. Stuur uw klacht naar:

Externe klachtencommissie regio Arnhem
Antwoordnummer 7502
6994 ZX  De Steeg
E-mail: klachtencommissieregioarnhem@gmail.com

Klachtrecht in de Wet zorg en dwang
Klachten over onvrijwillige zorg en opname op grond van de Wet zorg en dwang kunnen worden voorgelegd aan een externe klachtencommissie.
De Wzd heeft een eigen regeling voor klachten over onvrijwillige zorg en opname op grond van de Wzd. De externe klachtencommissie op grond van de Wzd bestaat uit representatieve organisaties van zorgaanbieders en van cliënten. 

Externe klachtencommissie WZD
Antwoordnummer 7502
6994 ZX  De Steeg
E-mail: klachtencommissieregioarnhem@gmail.com

Meer informatie

Voor gedetailleerde informatie verwijzen we naar de klachtenregeling, de regeling externe klachtencommissie regio Arnhem en het reglement geschillencommissie.

Locatie Insula Dei
Velperweg 139
6824 HK Arnhem
Stuur een bericht naar Insula Dei

Locatie Huize Kohlmann
Beekstraat 40
6811 DW Arnhem
Stuur een bericht naar Huize Kohlmann

Insula Dei Huize Kohlmann is lid van ActiZ, organisatie van zorgondernemers.

Actiz organisatie van zorgondernemers logo Gastvrijheidszorg met 4 sterren