Compliment of klacht - Insula Dei Huize Kohlmann
Logo Insula Dei Huize Kohlmann
Icoon telefoon 026 369 79 89
Lettervergroter
Facebook

Home > Kwaliteit > Compliment of klacht

Compliment of klacht

Een compliment horen we graag, maar een klacht evenzeer. Die pakken we op zoals het hoort: snel maar zorgvuldig, op zoek naar een goede oplossing. We hebben daar een klachtenregeling voor.

Klachtenregeling Insula Dei Huize Kohlmann

Elke cliënt, maar ook een familielid of andere naaste van een cliënt kan een klacht indienen.
U kunt uw klacht bespreken met de betrokken medewerker. Komt u er samen niet uit, dan kunt u zich wenden tot de verantwoordelijk manager. 

Klachtenfunctionaris
Vindt u het lastig om zelf naar de direct betrokkene of diens leidinggevende te stappen, dan kunt u een beroep doen op de klachtenfunctionaris Dhr. Peter den Braber. Hij luistert naar u en adviseert u over de aanpak van uw probleem. Hij kan u helpen bij een gesprek met de betrokkenen of met andere stappen die nodig zijn voor een oplossing. Uw privacy is gewaarborgd, want voor de klachtenfunctionaris geldt een geheimhoudingsplicht. Peter den Braber is bereikbaar op: entjero@hotmail.com .

Klachtencommissie
Als een klacht intern niet naar tevredenheid is afgehandeld kunt u zich (per post of per e-mail) wenden tot de externe klachtencommissie regio Arnhem, een samenwerkingsverband van organisaties in de regio Arnhem die actief zijn in de thuiszorg, verpleeghuiszorg, verzorgingshuiszorg en maatschappelijke ondersteuning. Stuur uw klacht naar:

Externe klachtencommissie regio Arnhem
Antwoordnummer 7502
6994 ZX  De Steeg
E-mail: klachtencommissieregioarnhem@gmail.com

Klachtenregeling BOPZ
Voor klachten die betrekking hebben op de BOPZ (Wet bijzondere Opnamen Psychiatrische Ziekenhuizen) bestaat een aparte klachtenregeling en een aparte externe klachtencommissie. Het gaat hier om klachten over bijvoorbeeld de beslissing over wilsonbekwaamheid, het toepassen van dwangbehandeling, het beperken van bewegingsvrijheid van de cliënt en het niet handelen volgens het overeengekomen zorgplan.

Externe klachtencommissie BOPZ
Antwoordnummer 7502
6994 ZX  De Steeg
E-mail: klachtencommissieregioarnhem@gmail.com

Meer informatie

Zie ook het informatieblad klachten. Voor gedetailleerde informatie verwijzen we naar de klachtenregeling, de regeling externe klachtencommissie regio Arnhem en het reglement geschillencommissie.

Locatie Insula Dei
Velperweg 139
6824 HK Arnhem
Stuur een bericht naar Insula Dei

Locatie Huize Kohlmann
Beekstraat 40
6811 DW Arnhem
Stuur een bericht naar Huize Kohlmann

Insula Dei Huize Kohlmann is lid van ActiZ, organisatie van zorgondernemers.

Actiz organisatie van zorgondernemers logo Gastvrijheidszorg met 4 sterren