Pastorale zorg en levensvragen - Insula Dei Huize Kohlmann
Logo Insula Dei Huize Kohlmann
Icoon telefoon 026 369 79 89
Lettervergroter
Facebook
headerfoto met senior

Home > Diensten > Pastorale zorg en levensvragen

Pastorale zorg en levensvragen

Voor pastorale zorg en levensvragen kunt u terecht bij Liesbeth ter Elst, Jan Willem Oostewaal en Ellen Vrielink. 

Zij zijn op het landgoed Insula Dei en op Huize Kohlmann aanwezig als u er behoefte aan heeft om eens met iemand te praten over hetgeen er gebeurt (of is gebeurd) en wat dat betekent in uw leven. In de vertrouwdheid van uw eigen appartement kunnen we in alle rust praten over wat u bezig houdt: wat vindt u belangrijk als u met beperkingen verder moet of als uw levenseinde dichterbij komt? Welke rol speelt uw kijk op het leven daarbij? Waar ligt uw zorg en waar hoopt u op?
Soms helpt een gesprek om gewoon even op adem te komen en gaat het over heel andere zaken zoals herinneringen of mooie en ontroerende gebeurtenissen. Een gesprek met een geestelijk verzorger is altijd in vertrouwen. En met nadruk willen we zeggen dat we er voor álle bewoners zijn.
Het lukt ons niet om met iedereen kennis te komen maken maar als u behoefte heeft aan een gesprek kunt u zelf contact met ons opnemen. Dat kan via de verzorging of via de receptie. Of wellicht komen we elkaar in de wandelgang tegen.

Als het einde nadert…

Als uw levenseinde nadert willen we naast u staan en er ook zijn voor uw eventuele familie. We lopen regelmatig even binnen en kunnen in stilte bij u gaan zitten als u dat fijn vindt.

Daarnaast kunt u ook een beroep doen op de vrijwilligers van de Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ). Bij uw eerstverantwoordelijk verzorgende (EVV-er) kunt u informatie inwinnen en een foldertje aanvragen. We kunnen samen met u kijken, als u dat wilt, hoe we het afscheid vorm kunnen geven en alle vragen die daar bij komen kijken. Het kan rust geven als u daar over na gedacht heeft.

Vieringen

We zijn gezegend met een mooie kapel op het landgoed. Hier mag u altijd naar binnen lopen om stilte of om een kaarsje op te steken.
Iedere zondag om 11.00 uur is er een viering, daarnaast soms ook nog doordeweeks. Deze informatie vindt u op de lijsten bij de lift naar de kapel.

Vrijwilligers

Er is een vaste groep kerkvrijwilligers die u kunnen halen en brengen naar de kapel. Als u opgehaald wilt worden, kunt u dat bij ons kenbaar maken of bij de receptie. Maar u kunt ook op uw eigen kamer via de huistelevisie de viering in de kapel volgen.

De kapel is voor alle bewoners en huurders van het landgoed te gebruiken voor een uitvaartdienst. Deze kan in principe plaatsvinden op maandag t/m vrijdag tussen 13.00 en 16.00 uur. Meer informatie vindt U in de folder Uitvaartdiensten die bij de receptie ligt.

Locatie Insula Dei
Velperweg 139
6824 HK Arnhem
Stuur een bericht naar Insula Dei

Locatie Huize Kohlmann
Beekstraat 40
6811 DW Arnhem
Stuur een bericht naar Huize Kohlmann

Insula Dei Huize Kohlmann is lid van ActiZ, organisatie van zorgondernemers.

Actiz organisatie van zorgondernemers logo Gastvrijheidszorg met 4 sterren