Samenwerking met partners - Insula Dei Huize Kohlmann
Logo Insula Dei Huize Kohlmann
Icoon telefoon 026 369 79 89
Lettervergroter
Facebook
headerfoto met senior

Home > Over ons > Samenwerking met partners

Samenwerking met partners

Insula Dei Huize Kohlmann werkt samen met partners over de grenzen van de eigen organisatie heen. De organisatie is immers onderdeel van een keten van zorgaanbieders, dienstverleners, eerstelijnsvoorzieningen, de gemeente, de wijk en maatschappelijke organisaties.
Met collega-zorgaanbieders hebben wij verschillende vormen van samenwerking, bijvoorbeeld op het gebied van behandeling. Met Innoforte en DrieGasthuizenGroep vormen we de Alliantie Noord. Deze alliantie heeft het kennis- en behandelcentrum Parago opgezet, dat alle (para)medische specialismen ten behoeve van kwetsbare ouderen bundelt. Wij nemen deel aan de ketenzorg dementie in de regio Arnhem.  
Binnen de eigen organisatie werken we samen met de Stichting vrienden van Insula Dei, met de zes congregaties waarvan zusters in Insula Dei wonen, en met de Stichting Beheer Insula Dei, die het beheer van het vastgoed op Landgoed Rennen Enk verzorgt. Wij bundelen met de beheerstichting de krachten wat betreft zorg- en dienstverlening aan huurders en bewoners op het landgoed en in het woonzorgcentrum.

Links

Beroepsveld ouderenzorg
Actiz Organisatie van zorgondernemers
Kwaliteitsregister verpleegkundigen en verzorgenden
ZorgkaartNederland.nl
Woonz.nl

Wetten en regelingen
hoeverandertmijnzorg.nl (Rijksoverheid)
regelhulp.nl Wegwijzer naar zorg en ondersteuning (Rijksoverheid)
CIZ Centrum indicatiestelling zorg
CAK financiële en administratieve regelingen voor zorg en welzijn

Kennis
Zorgvoorbeter.nl/ouderenzorg

Andere organisaties
Stichting Beheer Insula Dei (verhuur appartementen op Landgoed Rennen Enk)
SWOA

Samenwerkingspartners
Gemeente Arnhem, Wonen en leven, Wmo en vragen over zorg (Zo doen we het in Arnhem)

Locatie Insula Dei
Velperweg 139
6824 HK Arnhem
Stuur een bericht naar Insula Dei

Locatie Huize Kohlmann
Beekstraat 40
6811 DW Arnhem
Stuur een bericht naar Huize Kohlmann

Insula Dei Huize Kohlmann is lid van ActiZ, organisatie van zorgondernemers.

Actiz organisatie van zorgondernemers logo Gastvrijheidszorg met 4 sterren