Nieuwkomers in Nederland aan de slag in ouderenzorg Gelderland - Insula Dei Huize Kohlmann
Logo Insula Dei Huize Kohlmann
Icoon telefoon 026 369 79 89
Lettervergroter
Facebook

Home > Nieuws > Nieuwkomers in Nederland aan de slag in ouderenzorg Gelderland

Nieuwkomers in Nederland aan de slag in ouderenzorg Gelderland

Het vergroten van de instroom is één van de manieren om de personeelstekorten in Zorg en Welzijn op te lossen. Met het regionale project Instroom nieuwkomers in de ouderenzorg krijgt een groep nieuwkomers in Nederland nu de kans om in Gelderland een loopbaan in de zorg te starten. Vorige week begonnen 28 nieuwkomers met een vooropleiding van een half jaar. Daarna stromen ze door naar een BBL-traject dat uiteindelijk resulteert in een arbeidsovereenkomst bij een van de betrokken zorgorganisaties. Op donderdag 30 januari zetten de elf betrokken zorgorganisaties, de arbeidsmarktregio’s Midden-Gelderland en Regio Foodvalley, Vluchtelingenwerk, de onderwijsinstellingen Rijn IJssel en Dulon College en elf gemeentes in Midden-Gelderland en Regio Foodvalley daartoe symbolisch hun handtekening.

Het project in een notendop: in drie jaar tijd wordt de groep van 28 nieuwkomers klaargestoomd voor werken in de ouderenzorg. Bijzonder aan het hele traject is dat ze starten met een vooropleiding van half jaar, waarbij de nieuwkomers les krijgen op gebied van vakinhoudelijke Nederlandse taal en cultuur en twee dagen per week stagelopen. Daarna stromen ze door naar een BBL-leerwerktraject. Afhankelijk van het niveau van de nieuwkomer zal dit zijn als Helpende, niveau 2 (voor 2 jaar), Verzorgende, niveau 3 (3 jaar) of Verpleegkundige niveau 4 (4 jaar). Na afronding van het BBL-traject krijgen ze een arbeidsovereenkomst van minimaal 6 maanden. Gedurende de vooropleiding wordt hun uitkering doorbetaald, tijdens hun BBL-traject ontvangen ze een leerlingensalaris en wordt hun opleiding vergoed. Voor de zorgorganisaties zijn deze nieuwkomers waardevol omdat zij onder meer hun enthousiasme, een achtergrond in de zorg in het thuisland en/of het respect voor ouderen vanuit de thuiscultuur meebrengen.

Het project Instroom nieuwkomers in de ouderenzorg is één van de acties uit het regionale actieprogramma Waard om voor te werken! (RAAT), dat gericht is op het aanpakken van de personeelstekorten in Zorg en Welzijn in de regio. Inmiddels hebben zich meer dan honderd zorg- en welzijnsorganisaties, regionale onderwijs- en overheidspartners en andere stakeholders aan dit actieprogramma gecommitteerd. Vanuit vier actielijnen vinden gezamenlijke acties en activiteiten plaats gericht op onder meer het verhogen van de instroom, anders werken, sociale en zorgtechnologie, behoud van medewerkers en het verbeteren van het imago van de sector. Het mooie aan het project Instroom nieuwkomers in de ouderenzorg is dat zorgorganisaties heel nadrukkelijk samenwerken met elkaar, én met de gemeentes, opleiders, WZW en andere partners in de regio. Met elkaar werken zij aan het aanpakken van de tekorten, daarnaast geven de betrokken partijen met dit project invulling aan hun maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Locatie Insula Dei
Velperweg 139
6824 HK Arnhem
Stuur een bericht naar Insula Dei

Locatie Huize Kohlmann
Beekstraat 40
6811 DW Arnhem
Stuur een bericht naar Huize Kohlmann

Insula Dei Huize Kohlmann is lid van ActiZ, organisatie van zorgondernemers.

Actiz organisatie van zorgondernemers logo Gastvrijheidszorg met 4 sterren