Opleiding en stage - Insula Dei Huize Kohlmann
Logo Insula Dei Huize Kohlmann
Icoon telefoon 026 369 79 89
Lettervergroter
Facebook

Home > Werken bij Insula Dei Huize Kohlmann > Opleiding en stage

Opleiding en stage

Opleiding

Bij een goede kwaliteit van zorg hoort een gedegen opleidingsbeleid. Daarvoor is bij Insula Dei Huize Kohlmann dan ook alle aandacht. Medewerkers met een diploma op het derde en vierde functieniveau kunnen zich via ons laten inschrijven bij het kwaliteitsregister V&V. Zij zijn dan zelf verantwoordelijk voor het behalen van een vastgesteld aantal studiepunten om deskundig en bekwaam te blijven. Onze praktijkopleider organiseert interne klinische lessen. Daarnaast wordt veel gewerkt met e-learning modules en andere vormen van training en bij- en nascholing.

Stage

Insula Dei Huize Kohlmann biedt mbo-studenten de gelegenheid om via stage een beroep in de zorg (verpleging en verzorging) in de praktijk te leren. Op elke afdeling werkt één bbl-leerling, oftewel iemand die de beroepsgerichte leerweg op een ROC volgt (mbo niveau 3 en 4). De leerling werkt bij ons voor de duur van de opleiding en krijgt salaris conform de cao VVT. Daarnaast is er per afdeling plaats voor één of twee stagiaires van de beroepsopleidende of beroepsbegeleidende leerweg (bol of bbl). Dit is zonder arbeidsovereenkomst, met stagevergoeding (mbo niveau 2, 3 en 4). Alle stagiaires/leerlingen worden professioneel en intensief begeleid door werkbegeleiders van hun afdeling en door onze praktijkopleider, die tevens de werkbegeleiders coacht en het contact met de opleidingen onderhoudt.  Stagiaires/leerlingen krijgen bij ons de ruimte om volgens hun eigen leerstijl te leren en vanaf dag één te laten zien waarin zij uitblinken. Omdat wij met twee locaties een kleinschalige organisatie zijn, is het aantal plaatsen voor opleiding en stage beperkt. Voor vragen of aanmelding kun je contact opnemen met onze praktijkopleider Tini Combé. Je kunt haar mailen via het contactformulier.

Locatie Insula Dei
Velperweg 139
6824 HK Arnhem
Stuur een bericht naar Insula Dei

Locatie Huize Kohlmann
Beekstraat 40
6811 DW Arnhem
Stuur een bericht naar Huize Kohlmann

Insula Dei Huize Kohlmann is lid van ActiZ, organisatie van zorgondernemers.

Actiz organisatie van zorgondernemers logo Gastvrijheidszorg met 4 sterren